Rukun dan Syarat Sah Nikah Dalam Islam

Rukun dan Syarat Sah Nikah Dalam Islam

Rukun dan Syarat Sah Nikah Dalam Islam


Rukun & Syarat Sah Nikah

Rukun nikah
 1. Pengantin lelaki (Suami)
 2. Pengantin perempuan (Isteri)
 3. Wali
 4. Dua orang saksi lelaki
 5. Ijab dan kabul (akad nikah)
 dari ke-5 syarat itu tidak ada kata-kata mapan. jadi, mapan jangan dijadikan persyaratan.

Yang sudah siap disegerakan, agar sempurna agamanya. Yang sedang menunggu, silahkan bersabar, semoga tidak lumutan di dalam kamar . Yang belum siap jangan pacaran, karena kamu pasti cuma jadi mainan.


Syarat Sah Nikah
Syarat bakal suami
 • Islam
 • Lelaki yang tertentu (Balikh / berakal)
 • Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri
 • Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
 • Bukan dalam ihram haji atau umrah
 • Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
 • Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa / waktu
 • Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri
Syarat bakal isteri
 • Islam
 • Perempuan yang tertentu
 • Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
 • Bukan seorang khunsa
 • Bukan dalam ihram haji atau umrah
 • Tidak dalam idah
 • Bukan isteri orang
Syarat wali
 • Islambukan kafir dan murtad
 • Lelaki dan bukannya perempuan
 • Baligh
 • Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
 • Bukan dalam ihram haji atau umrah
 • Tidak fasik
 • Tidak cacat akal fikiran,gila, terlalu tua dan sebagainya
 • Merdeka
 • Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya
* Sebaiknya bakal isteri perlulah memastikan syarat WAJIB menjadi wali. Sekiranya syarat wali bercanggah seperti di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak di ambil kira, kita akan hidup di lembah zina selamanya.

Syarat-syarat saksi
 • Sekurang-kurangya dua orang
 • Islam
 • Berakal
 • Baligh
 • Lelaki
 • Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
 • Dapat mendengar, melihat dan bercakap
 • Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
 • Merdeka
Syarat ijab
 • Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
 • Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
 • Diucapkan oleh wali atau wakilnya
 • Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mut'ah(nikah kontrak perkahwinan(ikatan suami isteri) yang sah dalam tempoh tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah)
 • Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)
* Contoh bacaan Ijab:Wali/wakil Wali berkata kepada bakal suami:"Aku nikahkan/kahwinkan engkau dengan Fulanah Binti Fulan dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak 1000 Dirham tunai".
Syarat qabul
 • Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
 • Tiada perkataan sindiran
 • Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
 • Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mut'ah(seperti nikah kontrak)
 • Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
 • Menyebut nama calon isteri
 • Tidak diselangi dengan perkataan lain
* Contoh ucapan qabul(akan dilafazkan oleh calon suami):"Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Fulanah Binti Fulanah dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak 1000 Dirham tunai" ATAU "Aku terima Fulanah Binti Fulan sebagai isteriku".
loading...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Back To Top